Videos đáng suy ngẫm về nền giáo dục của chúng ta

Videos quay lại khả năng mô tả và phản biện vấn đề của 2 trẻ một ở nước Anh và một ở Việt Nam. Qua đó thấy được nền tảng kiến thức của hai nền giáo dục.

https://www.youtube.com/watch?v=lGaluzMYyr4

Videos được tổng hợp bởi DKN.

Videos được sưu tập trong chương trình vì chất lượng cuộc sống người Việt được nâng cao hơn của Wiki Gia Đình.