Videos đáng suy ngẫm về nền giáo dục của chúng ta

Videos quay lại khả năng mô tả và phản biện vấn đề của 2 trẻ một ở nước Anh và một ở Việt Nam. Qua đó thấy được nền tảng kiến thức của hai nền giáo dục.

https://www.youtube.com/watch?v=lGaluzMYyr4

Videos được tổng hợp bởi DKN.

Videos được sưu tập trong chương trình vì chất lượng cuộc sống người Việt được nâng cao hơn của Wiki Gia Đình.

 

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*