Vợ chồng bên nhau trọn đời

6 Điều Giúp Vợ Chồng Bên Nhau Trọn Đời

Tháng Mười 11, 2016 Gia Trang Binh 0

Trong mấy chục năm làm luật sư ở Anh, tiếp nhận vô số các ca ly hôn, Janet Clegg và Hilary Browne đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm và lời khuyên để giúp duy trì hôn nhân bền vững, vợ chồng bên nhau trọn đời.